ČRS, z.s., MO Poděbrady

občanské sdružení

oficiální internetové stránky

Aktuality

Lov dravců na revírech 411162 a 411054 - zákaz lovu na nástražní rybičky
Vážení rybáři, obdrželi jsme informace o potvrzení vyskytu Koi herpes viru v blízkosti vod obhospodařovaných MO Poděbrady. Vetrinární správou bylo vydané toto opatření: S okamžitou platností omezujeme lov dravců následovně: Na revírech č. 411054 a 411162 platí celoplošný zákáz lovu na živou či mrtvou rybku. Zákaz platí do odvolání.

Výroční členská schůze
Vážení rybáři, tímto si Vás dovolujeme pozvat na Výroční členskou schůzi ČRS MO Poděbrady, která se bude konat dne 10.10.2020 od 08:00 hod v Poděbradech v Divadle na Kovárně s tímto programem.. Výbor MO Poděbrady

Přerušení prodeje povolenek
S platnosti od dne 16.3.2020 je přerušen výdej povolenek na rok 2020. Toto opatření je v platnosti do odvolání. Vzhledem k stanovisku MZe bude výdej povolenek řešen individuálně, bližší info na tel. č. 605291202 v době od 09:00 do 16:00 hod. Výbor MO Poděbrady

Ministerstvo zemědělství sděluje:
Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje. Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě. Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena. Výbor MO Poděbrady

Hájení revíru 411162
Z důvodu kompletního zarybňování revíru 411162, dojde k hájení všech vodních ploch pod uvedeným číslem revíru a to v době od dne 13.3.2020 do dne 19.3.2020 včetně. Zprávu o zarybnění jednotlivých vod Vám předložíme po zarybnění. Hospodář MO Poděbrady

Zrušení termínu členské schůze
Vážení rybáři, na základě vyhlášení Mimořádného opatření Ministerstvem zdravotnictví ze dne 10.3.2020, jsme nuceni zrušit termín Členské schůze ČRS MO Poděbrady, která se měla uskutečnit dne 28.3.2020 od 08:00 hod v Poděbradech v Divadle Na Kovárně. O náhradním termínu budete dodatečně vyrozuměni prostřednictvím webových stránek MO ČRS Poděbrady. Děkujeme za pochopení! Výbor MO Poděbrady

Členská schůze 28.3.2020
Zde se můžete seznámit s programem a plánovaným hlasováním nadcházející členské schůze...

Změna hájení na revíru č. 411 162
Na základě jednání Výboru MO Poděbrady za účasti Dozorčí komise bylo rozhodnuto následovně : Od dne 24.2.2020 je na veškerých vodních plochách pod číslem revíru 411 162, umožněn rybolov v rámci platného rybářského řádu a platného dodatku MO Poděbrady. Tímto rozhodnutím pozbývá platnosti bod 1. dodatku na 2020: Po podzimním nasazení kapra na jezero 1, je toto hájeno do 30. dubna 2020, na zbytku revíru 411 162 je hájení od 16.3.2020 do 30.4.2020. Do revíru č. 411 162, budou ryby vysazovány v průběhu roku, tak aby byla splněna zarybňovací povinnost MO Poděbrady a byla uspokojena široká rybářská veřejnost MO Poděbrady. Hájení jednotlivých vodních ploch po vysazení ryb, pořádání závodů nebo jiných akcí pořádaných MO Poděbrady, bude vždy vyznačeno u vody, které se bude týkat a dále na webových stránkách MO Poděbrady nebo na Facebookovém profilu MO Poděbrady. Výbor MO Poděbrady

Výměnné povolenky
Rozhodnutím výboru MO ČRS Poděbrady, na základě zjištěných skutečností – množství ponechaných ryb zapsaných ve výkazech úlovků, jsou veškeré volné výměnné povolenky na revíry MO Poděbrady č. 411162 a 411054 vydávané místním organizacím Pátek, V.Osek, Žehuň, Nymburk a dalším v režimu Chyť a Pusť! Toto opatření bude ze strany MO Poděbrady aplikováno i na povolenky k lovu, které obdrží MO Poděbrady od výše uvedených MO a to od roku 2020 do odvolání.

Brigády
Dne 1.2.2020 proběhne brigáda na Jezeru 1. Sraz u chaty MO Poděbrady v 07:30 hod., dne 2.2.2020 proběhne brigáda na Skupici. Sraz na mostku U lupiče v 07:30 hod. budeme odstraňovat suchý rákos, trávu, větve napadané na břehy, částečně náletové dřeviny a odpadky kolem vody. Kdo by měl zájem tak si může přinést motorovou pilu nebo křovinořez a dále své ruční nářadí jako jsou hrábě, vidle nebo lopaty.

Ceny povolenek na rok 2020
Zveřejňujeme ceny povolenek na rok 2020...

Zkoušky nových členů
Dne 21.3.2020 od 08:00 hod, proběhne na chatě MO Poděbrady, ul. Pražská, čp. 50 školení nových členů. Všichni zájemci o vstup do Petrova cechu jste srdečně vítáni. Výbor MO Poděbrady

Dodatek k rybářskému řádu
Zveřejňujeme dodatek k rybářskému řádu pro revíry MO Poděbrady na rok 2020...

Výroční členská schůze
Vážení rybáři, tímto si Vás dovolujeme pozvat na Výroční členskou schůzi ČRS MO Poděbrady, která se bude konat dne 28.3.2020 od 08:00 hod v Poděbradech v Divadle Na Kovárně. Výbor MO Poděbrady

Výdej povolenek a členských známek
Vzhledem k vedení evidence výdeje a vracení povolenek v elektronickém režimu, bude výdej povolenek pro rok 2020 zahájen dne 2.ledna 2020. Děkujeme za pochopení! Výbor MO Poděbrady

Správné vyplnění výkazu úlovků
Přečtete si návod na vyplnení výkazu úlovků před jeho vyplněním (a odevzdáním). Upozorňujeme, že každý držitel musí svoji povolenku vrátit do 15 dnů po skončení její platnosti vydávající Mo, a to řádně vyplněnou (z obou stran výkazu)!

Brigáda - čištění výtoku z chovných rybníků na chatě
Dne 14.12.2019 od 08:00 hod proběhne brigáda zaměřená na vyčištění odtokové strouhy z chovných rybníku na chatě MO do Labe a hrabání listí na pozemku chaty MO Poděbrady. Zájemci se mohou telefonicky nebo formou SMS dopředu přihlásit na tel. č. 605291202. Petrův zdar! Výbor MO Poděbrady

DUO Pike & Perch PRO - uzavření jezera I
Dne 23.11.2019 od 06:00 do 16:00 hodin bude z důvodu pořádání závodu DUO Pike & Perch PRO uzavřeno jezero 1. Děkujeme za pochopení. Výbor MO Poděbrady

Rybářský ples 2020
Rybářský ples se uskuteční dne 18.1.2020 od 19:00 hod. v Kongresovém centru na Lázeňské kolonádě - pozvánka.

Jezero 1 bez omezení lovu do 31.12.2019
Na dnešní výborové schůzi bylo rozhodnuto, že Jezero 1 bude otevřeno pro lov ryb do 31.12.2019. Lov ryb po začátku roku 2020, bude dále projednán výborem MO Poděbrady a o výsledku budete informování na webových stránkách. Na členské schůzi 2020, bude přednesen návrh úpravy doby lovu na revíru 411162. Připravované změny se budou týkat zejména Jezera 1 a doby hájení této části revíru. Doufáme, že i v těchto chladných měsících prožijete mnoho rybářských úspěchů. Petrův zdar! Výbor MO Poděbrady

Vysazení ryb v říjnu
V průběhu měsíce října bylo do našich revírů vysazeno: 150 kg lína – revír č. 411162, 250 Kg lína – revír č. 411162, 11q kapra K3 - Jezero 1, 8q Kapra K 2-3 - Jezero 1, 8q Kapra K2 - Labe 411054, 12q Cejna velkého – Jezero 1-2-3 a Labe, 7q Kapra a Amura (z výlovu chovného rybníčku na chatě) – Jezero 1.

Podzimní brigády
Dne 13.10.2019 od 08:00 hod proběhne brigáda na rybářské chatě MO Poděbrady - úklid areálu a vagónu.
Dne 16.11.2019 od 08:00 hod proběhne brigáda na Vrbové Lhotě - Velké jezero, Malé jezero a Hladovka - úklid okolí jezer
Dne 19.10.2019 proběhne od 08:00 hod výlov chovného rybníka na rybářské chatě MO Poděbrady
Zájemci se nahlásí telefonicky - SMS - T. Klimptovi na tel. č. 602356450

Podrevíry revírů 411162 a 411054
Na základě rozhodnutí Výboru MO Poděbrady se od roku 2020 připravuje označení podrevírů. S bližším označením získáme nejen přehled o úlovcích na jednotlivých vodách, ale budeme mít možnost mnohem lépe reagovat na potřebu zarybnění konkrétní lokality. Označení bude součástí dodatku pro rok 2020: Jezero 1 - J1, Jezero 2 - J2, Jezero 3 - J3, Přední Lhota - PL, U Lávky - L, Skupice - Čábelna - S, Vrbová Lhota velké - V1, Vrbová Lhota malé - V2, Polabecké rameno - RP, Chvalovické rameno - RCH, Kmenovo rameno - RK, Grábnerovo rameno - RG

Podpora mládeže - spol. Nikl - Jezero 2
Ode dne 4.10. 2019 od 12:00 hod. do 6.10.2019 do 12:00 hod na jezeru 2 proběhne akce : Podpora mládeže 2019 - spol. Karel Nikl. Ve výše uvedených dnech je omezen lov pro naše členy na Jezeru 2. Děkujeme za pochopení! Výbor MO Poděbrady

Dne 26.8.2019 nás navždy opustil dlouholetý člen a jednatel MO Poděbrady pan Jiří Šourek.
Čest jeho památce.

Omezení lovu Sumce velkého - vyvážka
Vzhledem k množícím se konfliktům na Jezeru 1, ohledně způsobu lovu sumců - vyvážení nástrah, Výbor MO Poděbrady na schůzi dne 5.7.2019, přijal opatření směřující k zabráněni zbytečných konfliktů mezi rybáři a dalšími uživateli jezera. S platností od dne 9.7.2019 platí následovné omezeni: V době od 16.6. do 15.9. - hlavni sezóna na Jezeru 1, je povoleno v čase od 08:00 hod do 20:00 hod vyvážet nástrahu pro lov sumce do vzdálenosti maximálně 50m od břehu. V době od 20:00 hod do 24:00 hod - bez omezení vyvážky. V době od 04:00 do 08:00 hod - bez omezení vyvážky. Je potřeba si uvědomit, že Jezero 1, není pouze naše - rybářů, ale své aktivity zde vykonávají i jiné spolky, organizace a další osoby. Není v našem zájmu zbytečně vyvolávat konflikty mezi rybáři a dalšími uživateli této vodní plochy, ohledně vyvážení nástrah za použití pletených šňůr a podobně. Děkujeme za pochopení. Výbor MO

Jaroslav Král a jeho kapr - 21 kg
9.5.2019 jsme byli přítomni u vytažení tohoto krasavce o váze 21 kg, kterého se povedlo ulovit Jaroslavu Královi na jezeru 1. Gratulujeme!

Statistika úlovků za rok 2018
Zde se můžete podívat na statistiku úlovků na našich revírech za rok 2018.

Carp Club Česká republika – Carp liga 2018/2019
Ve dnech 31.5.2019 až 2.6.2019 na Jezeru 1 proběhne 4. kolo závodu pořádaného Carp Clubem Česká republika – Carp liga 2018/2019. Ve výše uvedených dnech bude jezero 1 uzavřeno.

Pohár Krále Jiřího 2019 – startovní listina – volná místa
V poháru krále Jiřího se uvolnila čtyři startovní místa. Ti z vás, kteří chtějí závodit, mají možnost se do závodu přihlásit. Přihlášku zašlete na rybaripodebrady@email.cz.

Výsledky závodu Poděbradský kapr 2019
Výsledky závodů Poděbradský kapr 2019 - dospělí, děti, největší ryba, statistika

Zahájení rybářské sezóny 2019
Letošní zahájení rybářské sezony připadá na sobotu dne 27.4.2019.
Denní doby lovu jsou v měsíci duben, květen, červen, červenec a září od 04:00 hod do 24:00 hod.
DODATEK MO Poděbrady k rybářskému řádu platný pro revír 411 162 Labe 22A:
- Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb: kapr 40 cm, amur 60 cm, štika 60 cm.
- Kapr nad 65 cm včetně, se okamžitě vrací s maximální opatrností zpět do revíru, kde byl uloven.
- V době od 1.ledna do 15.června si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu pouze 1 ks kapra, nebo 1 ks amura, nebo 3 ryby lososovité, není možná jakákoli kombinace těchto druhů ryb. Přisvojením ryb denní lov končí.

Připomeňme si zásadní změny v rybářském řádu pro rok 2019:
- povinnost mít a použít při lovu podběrák
- zákaz lovu na sekačku
- nejmenší lovná míra okouna je 15cm
- zákaz používání vylovovacího háku (gafu)
- zákaz používání dvoj a trojháčků v době od 1. ledna do 15. června

Brigáda v Polabci
O víkendu 30. a 31. března, proběhla brigáda na polabeckém rameni. Účast na těchto brigádách bývá tradičně vysoká, teď tomu nebylo jinak. V sobotu se zúčastnilo 17 a v neděli 12 rybářů. Bylo potěšující, že přišli i ti co mají svojí brigádní povinnost již splněnou a nebo ji kvůli věku plnit nemusejí, jde jim prostě o to aby to u vody hezky vypadalo. Všem patří velký dík. Výbor MO

Dětské rybářské závody
Rybářský kroužek pod vedením Alexandra Munka, pořádá dne 4.5.2019 dětské rybářské závody v Poděbradech, městské části Kluk - Na Hliňáku. Závodu se mohou zúčastnit děti do 15 ti let, rybářský lístek není podmínkou. Doprovod rodičů malých závodníků bude uvítán. Sraz dětských závodníků je u rybníka dne 4.5.2019 v 07:30 hod. Drobné občerstvení zajištěno. Startovné se neplatí, podmínkou je mít vlastní rybářské náčiní.

Vysazení úhořího monté
Vysazování úhořího monté do vybraných rybářských revírů Středočeského kraje je spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Evropského námořního a rybářského fondu a Operačního programu rybářství. Malé úhoře, kteří pochází z Francie, na základě výběrového řízení dodalo Pstruhařství Kaplice. Monté putovalo do předem vytipovaných lokalit 31 místních organizací a do revírů SÚS. Dne 4.4.2019 do revíru MO Poděbrady vysazeno 21 000 ks.

Zápisy z jednání výboru MO
Na podstránce Výbor MO budeme průběžně zveřejňovat zápisy z jednání výboru naší MO...

Vysazení AMURA a ŠTIKY
Dne 24.3.2019 bylo na naší MO přivezeno 400 Kg Amura bílého a dne 25.3.2019 k nám dorazila Štika obecná o celkové váze 500 Kg. Veškeré ryby byly smysluplně rozvezeny do našich vod. Ryby byly, po předchozí žádosti, zajištěny a dodány Středočeským územním svazem (foto z vysazení ryb).

Oprava informace z VČS o prodeji hostovských povolenek za rok 2018
Na výroční členské schůzi byla chybně uvedena finanční částka za prodané hostovské povolenky. Celkem za r. 2018 bylo vydáno 110 hostovských povolenek za celkovou částku 125.720,- Kč. Prezentovaná suma 285.931,- Kč náležela do položky vyúčtování společného rybolovu na revírech Labe a Vltava MO ČRS za r. 2017 (příjem v r.2018). Za tuto chybnou prezentaci se omlouváme. Výbor MO Poděbrady

Usnesení výroční členské schůze
Usnesení výroční členské schůze z 16.3.2019.

Informace o zarybnění našich revírů
V průběhu posledních dvou týdnu jsme do našich revírů vysadili 43 q kapra. Poslední vysazení bylo uskutečněno na Jezero 2 v množství 14 q, Jezero 3 v množství 7 q a Skupici v množství 7 q. O víkendu by k nám mělo dorazit 600 kg amura a v pondělí čekáme na zásilku 500 kg štiky. Další vysazování kapra proběhne v nejbližších dnech, kdy máme pro naše vody nasmlouváno dalších 32 q kapra a tyto ryby budou vysazeny na Vrbovou Lhotu, Polabecké rameno a Jezírko u Lávky. Pro Jezero 2 máme připraveno 300 Kg pstruha. Výbor MO Poděbrady

Poděbradský kapr 2019
Tradiční jednodenní závod v lovu kapra v jednotlivcích pořádá naše MO dne 20.4.2019, losování: 5:30 - 7:00 hod., první kolo: 7:30 až 9:30, druhé kolo: 10:30 až 12:30, vyhodnocení 13:00 až 14:00, startovné : dospělí : 200,- Kč, děti a mládež do 18 let : 100,- Kč.

Výroční členská schůze
Tímto Vás srdečně zveme na Výroční členskou schůzi, která proběhne dne 16.3.2019 od 08:00 hod v Poděbradech - Divadlo na Kovárně. Výbor MO Poděbrady

Školení nových členů 2019
Pro Vás, kteří máte zájem se stát členem Petrova cechu, je na den 9.3.2019 od 08:30 hod, připraveno školení nových členů, které proběhne na chatě MO Poděbrady

Šťastné a veselé Vánoce
Výbor ČRS MO Poděbrady přeje všem členům naší MO krásné prožití Vánoc a do roku 2019 hodně zdraví, štěstí a krásných zážitků u vody!

Dodatky a popis revírů
Dodatky a popis mimopstruhových revírů 411 054 Labe 22 (řeka) a 411 162 Labe 22A...

Ceny povolenek na rok 2019
Výbor MO vydal ceník povolenek na rok 2019 ...

Akce v roce 2019
Přehled předpokládaných akcí v naší MO v roce 2019 ...

Vysazení ryb do revíru
Dne 1.11.2018 bylo do jezera 1 vysazeno 50q kapra z rybniku Komárov ze Sádek Nouzov. Dalši ryby jsou objednány na 17.11.2018. (foto z vysazení ryb).

Vysazení ryb do revíru
Dne 28.10.2018 byl do našich revirů vysazen LÍN OBECNÝ, od Středočechů bylo dnes dopoledne na naší MO dopraveno cca 1500 ks této magické ryby a lín byl rozvezen do všech našich vod. Ještě před línem bylo dnes dovezeno 7q kapra, kdy čast byla vysazena do Labe a do jezera 2. (foto z vysazení ryb).

Výlov
Dne 27.10.2018 proběhl výlov chovného rybníka u chaty MO Poděbrady, kdy bylo sloveno 190 ks kapra K2-K3, 52 ks trofejních kaprů, 5 ks štiky, 3 ks sumce a 60 kg bílé ryby. Slovené ryby byly vysazeny do jezera 2 a 3 a to včetně 52 kusů trofejnich kaprů. (foto z výlovu). Všem, kteří jste se na výlovu podíleli, děkujeme za Váš přístup a vykonanou práci.

Vysazení ryb do revíru
I přes veškeré nesnáze s chybějící vodou na chovných rybnících v našem okolí, se podařilo hospodářovi zajistit ryby a dne 6.10.2018, byla část našich vod dozarybněna 15q kapra a amura. Vysazené ryby jsou v plné kondici a váha se pohybuje od 2,5 Kg do 3 kg na kus. Dne 9.10.2018 bylo do našich revírů vysazeno 7.000 Ks candátků (foto z vysazení ryb). Přejeme klidný a ničím nerušený lov.

Kontrola MZe
Zápis z kontroly MZe.

Kapr maraton 2018
Konečné výsledky závodu Kapr maraton 2018

Kapr maraton 2018
Startovní listina závodu Kapr maraton 2018

Kapr maraton 2018
Propozice závodu Kapr maraton 2018

Rozhodnutí výboru MO
Výbor MO na své schůzi dne 4.5.2018, na základě kontroly MěÚ Poděbrady, která byla zaměřena na příkrm a vysazování ryb do revíru, rozhodl, že v době od 15.5 do 15.9 kalendářního roku (doba letní rekreační sezony), počínaje rokem 2018, je povoleno zakrmování na jezeře I v množství max. 2 kg na osobu a den. Odůvodněním jsou množící se stížnosti na způsob a množství krmení dopravovaného do vody lovícími, které může mít vliv na snižování kvality vody. Zájem MO Poděbrady je na souladu s městem.

Dopis předsedy MO
Dopis předsedy místní organizace členům MO

Zprávy:
Usnesení výroční členské schůze 2018, zpráva dozorčí komise za rok 2017 a zápis ze schůze výboru MO

100 let naší MO
Vážené kolegyně a kolegové rybáři! V únoru 2018 společně oslavíme 100 let naší organizace. Jednou z částí oslav bude i výstava v místním muzeu. Rádi bychom Vás touto cestou požádali o zapůjčení tiskovin, pohledů, fotek a jiného různého materiálu spojeného s historií Poděbradského rybářského spolku. Rybářské časopisy prosím ne. Vaše zápujčky budou označeny jmény a po ukončení výstavy (měsíc květen) nepoškozené vráceny zpět. Kontakt rybářská chata nebo rybářské potřeby U Lihouna. Velmi Vám děkujeme. Výbor MO.

Výjimka na 24 hodinový rybolov na 4 revírech SÚS
Na základě rozhodnutí MZe byla udělena výjimka z denní doby lovu na vybrané revíry. Více z dopisu SÚS.

Statistika úlovků
Prohlédněte si statistiku úlovků a přehled trofejních úlovků na našich revírech za rok 2016.

Možnost zapůjčení povolenek
Každý člen naší MO, který splnil členské povinnosti za minulý rok, si může krátkodobě zapůjčit hostovskou povolenku na revíry MO Nymburk, Velký Osek, Žehuň a Pátek. Povolenky si můžete zapůjčit během úředních hodin na rybářské chatě.

TOPlist